Daň z nehnuteľnosti - videonávody

Daň za garáž – KÚPA

 

Daň za garáž – zistite ako sa vypisuje daňové priznanie k dani z nehnuteľností za garáž, ktorú ste nadobudli kúpou alebo darom.

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne