AKO VYPÍSAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE - VYPLNENÝ VZOR

Pozrite si vyplnené vzory tlačív k dani z nehnuteľnosti

.

Zistite, ako sa vypisujú tlačivá k dani pri kúpe, dedení či predaji rôznych nehnuteľnosti, napríklad bytu, rodinného domu, garáže alebo záhrady. Ukážky sú urobené tak, že si podľa nich budete vedieť poradiť aj s inými nehnuteľnosťami. Ozaj, viete ktoré riadky netreba vypisovať?

Vypisovanie daňového priznania k Dani z nehnuteľností

 

To, ako tlačivo vypísať, závisí od toho, akým spôsobom ste svoju nehnuteľnosť nadobudli.

Inak vyzerá daňové priznanie vypísané v prípade, že ste nehnuteľnosť kúpili, dostali darom či postavili, a inak, keď ste nehnuteľnosť zdedili. Inak bude daňové priznanie vyzerať, keď ste svoju nehnuteľnosť predali a podávate DP na zánik daňovej povinnosti. Preto je dôležité, aby ste si z tabuľky nižšie vybrali to správne video. 

Tieto odkazy na videá Vám budú nápomocné, ak ste svoju nehnuteľnosť nadobudli kúpou alebo darom, ak ste postavili nehnuteľnosť a skolaudovali ju, či ukončili výstavbu drobnej stavby, ak ste získali stavebné povolenie, povolenie na zmenu v užívaní stavby. Skrátka vo všetkých prípadoch nadobudnutia nehnuteľnosti, okrem dedenia a dražby.

  daň za byt + nebytový priestor – kúpa

 daň za rodinný dom so záhradou – kúpa

 daň za garáž – kúpa

Tieto odkazy na videá sú určené len pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie za nehnuteľnosť, ktorú zdedili.

 daň za byt + nebytový priestor – dedenie

 daň za rodinný dom so záhradou – dedenie

 daň za pozemky – dedenie

Tieto odkazy na videá využijete v prípade, že ste svoju nehnuteľnosť predali, niekomu darovali alebo zbúrali.

 daň za rodinný dom so záhradou – predaj

 daň za byt + nebytový priestor – predaj

Tento odkaz na video využijete, ak ste splnili podmienky na zníženie či odpustenie dane a vypisujete DP, aby ste si túto úľavu uplatnili.

 Ako vypísať daňové priznanie potrebné pre získanie úľavy

Tieto odkazy na videá budete potrebovať menej často, napr. ak podávate DP (daňové priznanie) za maloletú osobu či niekoho, kto Vás splnomocnil, alebo ak ste svoju nehnuteľnosť nadobudli dražbou. Tak isto môžete zistiť, ako sa vypisuje DP v prípade stavby slúžiacej na viaceré účely.

 Ako vyplniť daňové priznanie za byt nadobudnutý dražbou

 Ako vyplniť daňové priznanie za kúpenú stavbu slúžiacu na viaceré účely

 Ako vyplniť daňové priznanie za splnomocnenca, alebo neplnoletú osobu

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne