ZJEDNODUŠENIE

Zjednodušte si orientáciu vo svete dane z nehnuteľností

Na stránke zjednodušenie zistíte, kde si zoženiete list vlastníctva alebo tlačivá k dani z nehnuteľnosti. Taktiež sa dozviete, ako si ich môžete stiahnuť , prípadne môžete využiť moje tlačivá.

.
Zjednodušte si vypisovanie !

Pozrite si videá a zistite, ako rýchlo a jednoducho sa môžete dostať k tlačivám potrebným pre vypísanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

 

 

Ako stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností?

Na stránke Ministerstva financií SR nájdete aj editovateľné tlačivá, ktoré si môžete vypísať v
počítači a potom vytlačiť.
Pozrite si video a kliknite na: dostať sa na stránku Ministerstva finančií s tlačivami

Ako stiahnuť list vlastníctva?

Pozrite si video a  kliknite na : dostať sa na stránku s listom vlastníctva

Ako zistiť, kde sa nachádza vaša nehnuteľnosť ?

Nájdite svoju parcelu (prípadne inú nehnuteľnosť) s presnými údajmi o nej. Mapa celého územia SR s presným zameraním parciel pričom máte možnosť zobrazenia klasickej alebo satelitnej mapy.

Pozrite si video a  kliknite na : dostať sa na stránku s mapkou

Tlačivá na stiahnutie

Toto sú tlačivá, ktoré som vytvoril a môžu vám pomôcť pri vypisovaní daňového priznania.
Potvrdenie o podaní daňového priznania (DP) si necháte potvrdiť pri odovzdaní DP na úrade.
Dohodu spoluvlastníkov použijete, ak ste viacerí spoluvlastníci nehnuteľnosti a za všetkých podávate len jedno daňové priznanie. Netýka sa to manželov, ktorí majú zároveň bezpodielové spoluvlastníctvo.

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne