OTÁZKY A ODPOVEDE

prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky
.

 

Ľudia mi kladú mnoho otázok a väčšinou sú rovnaké. Vybral som teda tie, ktoré sa  opakujú najčastejšie a odpovedal som na ne. Takže teraz sú odpovede k dispozícii všetkým. Myslím, že je veľmi pravdepodobné, že odpoveď na svoju otázku nájdete práve tu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako zistím, koľko zaplatím za daň z nehnuteľností

Ako zistím, koľko zaplatím za daň z nehnuteľností? Pokiaľ ide o výšku dane, tú Vám vypočíta správca, teda mesto či obec, na základe daňového priznania, ktoré odovzdáte. Sadzby dane nájdete na internetovej stránke mesta či obce. Všetky záležitosti ohľadom dane musí...

články - otázky a odpovede

Od kúpy bytu po zaplatenie dane.

Od kúpy bytu po zaplatenie dane.   Jednoduchý prehľad toho , čo musíte urobiť vy a čo urobí mesto.   nastala u Vás zmena, v tomto prípade ste kúpili byt, je jasné, že DP (daňové priznanie) musíte podať, ak u Vás došlo k iným zmenám (ako je kúpa), zistite,...

články - otázky a odpovede

Zdedil som nehnuteľnosť, dokedy mám podať DP

dedil som nehnuteľnosť, do kedy mám podať DP?   Pred mesiacom umrela mama. Dedičské pojednávanie je o mesiac. Do kedy mám podať DP a kedy budem platiť daň za dom? Do kedy mám podať DP ? Daňové priznanie musíte podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V...

články - otázky a odpovede

Zdedil som pozemky, lúku a les po starých rodičoch

Zdedil som lúku a les po starých rodičoch   V osvedčení o dedičstve sú asi 3 strany parcelných čísel. Mám za to všetko podať DP? To, na čo sa pýtate, nie je žiadnou zriedkavosťou. Sám som sa ocitol v podobnej situácii. Môžu vzniknúť dve situácie: parcely,...

články - otázky a odpovede

Môžem podať DP za dcéru aj keď nie som vlastníkom

Môžem podať DP za dcéru, aj keď nie som vlastníkom jej bytu?   Dcéra si kúpila byt, ale momentálne je v Anglicku. Môžem podať DP namiesto nej, aj keď nie som vlastníkom ani časti jej bytu? V praxi môžu nastať aj iné situácie, keď DP podáva osoba, ktorá nie je...

články - otázky a odpovede

Som vlastníkom rodinného domu a teraz som kúpil byt

Som vlastníkom rodinného domu a teraz som kúpil byt. Mám podať DP aj za dom, aj za byt?   Daňové priznanie (DP) k dani z nehnuteľnosti podávate len za tú nehnuteľnosť, ktorej sa týka zmena. Teda, za nehnuteľnosti, za ktoré už daň platíte, a nedošlo u nich...

články - otázky a odpovede

V jednom roku som dostal do daru garáž a obratom som ju predal

V júni 2023 som dostal do daru garáž a v októbri toho istého roka som ju predal. Budem platiť nejakú daň z nehnuteľnosti?   Za rok 2023 bola daň za garáž vyrubená Vášmu darcovi. Predpokladám, že on bol vlastníkom aj k 1. januáru 2023. Ak áno, tak za rok 2023...

články - otázky a odpovede

Odkupoval som pozemky pod panelákom

Spolu s ostatnými vlastníkmi bytov som odkupoval pozemky pod panelákom, ktoré vlastnilo mesto. Mám podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností? V tomto prípade nie je rozhodujúce, od koho pozemky kupujete.Dôležité je vedieť, či sa pozemky nachádzajú len pod...

články - otázky a odpovede

Zdedil som byt a už mám naň aj kupca

1. mája 2023 som zdedil byt a už mám naň aj kupca. Mám podať daňové priznanie a platiť daň?   Áno, v prípade že ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, musíte DP podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zdedili ste byt a v pečiatke na Osvedčení (rozhodnutí) o...

články - otázky a odpovede

Som záhradkár a odkupujem pozemky

Som záhradkár a odkupujem pozemky, ktoré v súčasnosti len užívam. Daň platím ako užívateľ. Keď tie pozemky odkúpim, mám podať daňové priznanie? Ak odkupujete pozemky môžu nastať dve situácie:Časť pozemku Vašej záhradky ste už odkúpilia máte ju už na liste...

články - otázky a odpovede

Prízemie môjho rodinného domu využívam na podnikanie

Prízemie môjho rodinného domu využívam na podnikanie. Stavebný úrad mi povolil zmenu v užívaní stavby. Na akom tlačive mám podať daňové priznanie?   Ak teda máte rozhodnutie Stavebného úradu na zmenu v užívaní, DP podávate na žltom tlačive s názvom Priznanie...

články - otázky a odpovede

Môžem podať DP skôr ako v januári

Môžem podať DP skôr ako v januári ?   V máji r.2023 som kúpil byt a viem , že DP musím podať do 31. januára 2024. Ale môžem ho podať aj skôr, ako v januári 2024 ?   Zákon nezakazuje podanie DP aj v skoršom termíne ako je január. Na jednej strane je výhodné...

články - otázky a odpovede

V jednom roku som jednu nehnuteľnosť kúpil a jednu predal

Tento rok som predal starý byt a kúpil som si miesto neho nový.   Kladiete si otázku aké daňové priznanie vypísať v tomto prípade? Keďže viem , že obidva byty sa nachádzajú v tom istom meste, asi si kladiete otázku, či by nestačilo podať jedno daňové...

články - otázky a odpovede

Predal som byt, dostanem späť časť dane

Predal som byt, vráti mi mesto časť dane ?   Predali ste byt v júni 2022 a zaujíma vás či dostanete späť časť dane ktorú ste už zaplatili - teda od júla do decembra. Odpoveď je v prípade predaja nehnuteľnosti jednoduchá. Na vrátenie alikvotnej časti z už...

články - otázky a odpovede

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne