OTÁZKY A ODPOVEDE

prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky

.

 

Ľudia mi kladú mnoho otázok a väčšinou sú rovnaké. Vybral som teda tie, ktoré sa  opakujú najčastejšie a odpovedal som na ne. Takže teraz sú odpovede k dispozícii všetkým. Myslím, že je veľmi pravdepodobné, že odpoveď na svoju otázku nájdete práve tu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako zistím, koľko zaplatím za daň z nehnuteľností

Ako zistím, koľko zaplatím za daň z nehnuteľností?   Pokiaľ ide o výšku dane, tú Vám vypočíta správca, teda mesto či obec, na základe daňového priznania, ktoré odovzdáte.   Sadzby dane nájdete na internetovej stránke mesta či obce. Všetky záležitosti...

články - otázky a odpovede

Od kúpy bytu po zaplatenie dane.

Od kúpy bytu po zaplatenie dane.   Jednoduchý prehľad toho , čo musíte urobiť vy a čo urobí mesto.   nastala u Vás zmena, v tomto prípade ste kúpili byt, je jasné, že DP (daňové priznanie) musíte podať, ak u Vás došlo k iným zmenám (ako je kúpa), zistite,...

články - otázky a odpovede

Zdedil som nehnuteľnosť, dokedy mám podať DP

Zdedil som nehnuteľnosť, do kedy mám podať DP?   Pred mesiacom umrela mama. Dedičské pojednávanie je o mesiac. Do kedy mám podať DP a kedy budem platiť daň za dom? Do kedy mám podať DP ? Daňové priznanie musíte podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti....

články - otázky a odpovede

Zdedil som pozemky, lúku a les po starých rodičoch

Zdedil som lúku a les po starých rodičoch   V osvedčení o dedičstve sú asi 3 strany parcelných čísel. Mám za to všetko podať DP? To, na čo sa pýtate, nie je žiadnou zriedkavosťou. Sám som sa ocitol v podobnej situácii. Môžu vzniknúť dve situácie: parcely,...

články - otázky a odpovede

Môžem podať DP za dcéru aj keď nie som vlastníkom

Môžem podať DP za dcéru, aj keď nie som vlastníkom jej bytu?   Dcéra si kúpila byt, ale momentálne je v Anglicku. Môžem podať DP namiesto nej, aj keď nie som vlastníkom ani časti jej bytu? V praxi môžu nastať aj iné situácie, keď DP podáva osoba, ktorá nie je...

články - otázky a odpovede

Som vlastníkom rodinného domu a teraz som kúpil byt

Som vlastníkom rodinného domu a teraz som kúpil byt. Mám podať DP aj za dom, aj za byt?   Daňové priznanie (DP) k dani z nehnuteľnosti podávate len za tú nehnuteľnosť, ktorej sa týka zmena. Teda, za nehnuteľnosti, za ktoré už daň platíte, a nedošlo u nich...

články - otázky a odpovede

V jednom roku som dostal do daru garáž a obratom som ju predal

V júni 2017 som dostal do daru garáž a v októbri toho istého roka som ju predal. Budem platiť nejakú daň z nehnuteľnosti?   Za rok 2017 bola daň za garáž vyrubená Vášmu darcovi. Predpokladám, že on bol vlastníkom aj k 1. januáru 2017. Ak áno, tak za rok 2017...

články - otázky a odpovede

Odkupoval som pozemky pod panelákom

Spolu s ostatnými vlastníkmi bytov som odkupoval pozemky pod panelákom, ktoré vlastnilo mesto. Mám podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?   V tomto prípade nie je rozhodujúce, od koho pozemky kupujete. Dôležité je vedieť, či sa pozemky nachádzajú len...

články - otázky a odpovede

Zdedil som byt a už mám naň aj kupca

V máji 2017 som zdedil byt a už mám naň aj kupca. Mám podať daňové priznanie a platiť daň?   Áno, v prípade že ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, musíte DP podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zdedili ste byt a v pečiatke na Osvedčení (rozhodnutí) o...

články - otázky a odpovede

Som záhradkár a odkupujem pozemky

Som záhradkár a odkupujem pozemky, ktoré v súčasnosti len užívam. Daň platím ako užívateľ. Keď tie pozemky odkúpim, mám podať daňové priznanie?   Ak odkupujete pozemky môžu nastať dve situácie: Časť pozemku Vašej záhradky ste už odkúpilia máte ju už na liste...

články - otázky a odpovede

Prízemie môjho rodinného domu využívam na podnikanie

Prízemie môjho rodinného domu využívam na podnikanie. Stavebný úrad mi povolil zmenu v užívaní stavby. Na akom tlačive mám podať daňové priznanie?   Ak teda máte rozhodnutie Stavebného úradu na zmenu v užívaní, DP podávate na žltom tlačive s názvom Priznanie...

články - otázky a odpovede

Môžem podať DP skôr ako v januári

Môžem podať DP skôr ako v januári ?   V máji r.2017 som kúpil byt a viem , že DP musím podať do 31. januára 2018. Ale môžem ho podať aj skôr, ako v januári 2018 ?   Zákon nezakazuje podanie DP aj v skoršom termíne ako je január. Na jednej strane je výhodné...

články - otázky a odpovede

V jednom roku som jednu nehnuteľnosť kúpil a jednu predal

Tento rok som predal starý byt a kúpil som si miesto neho nový.   Kladiete si otázku aké daňové priznanie vypísať v tomto prípade? Keďže viem , že obidva byty sa nachádzajú v tom istom meste, asi si kladiete otázku, či by nestačilo podať jedno daňové...

články - otázky a odpovede

Predal som byt, dostanem späť časť dane

Predal som byt, vráti mi mesto časť dane ?   Predali ste byt v júni 2017 a zaujíma vás či dostanete späť časť dane ktorú ste už zaplatili - teda od júla do decembra. Odpoveď je v prípade predaja nehnuteľnosti jednoduchá. Na vrátenie alikvotnej časti z už...

články - otázky a odpovede

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

 

 

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne