Zdedili sme nehnuteľnosť, musí podať DP každý za seba, alebo stačí vypísať len jedno DP?

 

Zdedil som byt spolu s bratom a mamou. Ja s bratom vlastníme každý ¼ a mama ½. Je možné, aby daňové priznanie podala len mama, alebo si ho musí každý podať sám za seba?

V tomto prípade máte niekoľko možností.

  1. Môžete ho podať každý len za svoju časťzdedenej nehnuteľnosti. Ak má byt výmeru napr. 120 m2, tak si vypíšete DP na svojich 30 m2, brat na svojich 30 m2a mama na 60 m2.
  2. Môžete ho podať napr. spolu s bratomna spoločných 60 m2 a mama na svojich 60 m2.
  3. Rovnako máte možnosť podať DP spolu s mamouna spoločných 90 m2 a brat len za svojich 30 m2.
  4. Alebo jeden z vás môže podať DP na celý byt,teda za 120 m2.

V prípade, že bude niekto z vás podávať DP aj za iných vlastníkov, je potrebné uzavrieť Dohodu o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti (nájdete aj na mojej stránke, alebo na stránkach mestských úradov), ktorú priložíte k DP a v priznaní vyznačíte  spoluvlastníka určeného touto dohodou.V tomto prípade bude rozhodnutie na zaplatenie celej dane posielané len tomu, kto podal DP. V prípade, že niekto z vás má nárok na úľavu z platenia dane z nehnuteľností, nezabudnite na to. Viac o úľavách tu.

Keďže ste dedili, nezabudnite podať DP do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.