dedil som nehnuteľnosť, do kedy mám podať DP?

 

Pred mesiacom umrela mama. Dedičské pojednávanie je o mesiac. Do kedy mám podať DP a kedy budem platiť daň za dom?

Do kedy mám podať DP ? Daňové priznanie musíte podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V praxi to znamená, že musíte počkať, kým prebehne dedičské konanie a vy dostanete osvedčenie (rozhodnutie) o dedičstve. Je dôležité mať na tom osvedčení pečiatku (v ľavom hornom rohu na čelnej strane) s dátumom nadobudnutia právoplatnosti. Povedzme, že Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 21. 7. 2023.
Daňová povinnosť Vám vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti. Teda daňové priznanie musíte podať do 30 dní od 1. 8. 2023. V prípade, že mesto nevyrubilo daň Vašej mame, bude pomerná časť (od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023) vyrubená Vám. Ak však Vaša mama za r. 2023 daň zaplatila, Vy si DP podáte v termíne, ktorý som uviedol a daň Vám bude vyrubená až v r. 2024.