1. mája 2023 som zdedil byt a už mám naň aj kupca. Mám podať daňové priznanie a platiť daň?

 

Áno, v prípade že ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, musíte DP podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Zdedili ste byt a v pečiatke na Osvedčení (rozhodnutí) o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20. 5. 2023. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. V tomto prípade to znamená, že  máte na podanie DP 30 dní od 1. 6. 2023 – musíte ho teda odovzdať najneskôr do 30.6.2023.

Pokiaľ ide o platenie dane, platiť budete len v prípade, že daň nebola vyrubená poručiteľovi (zosnulému). Daň by Vám bola v tomto prípade vypočítaná pomerne, a to od 1. 6. 2023 do konca roka 2023.
Keď byt v roku 2023 predáte, a v tomto roku prebehne aj zavkladovanie na katastri, znovu podáte DP, tento raz čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, a to v termíne do 31. 1. 2024.