Tento rok som predal starý byt a kúpil som si miesto neho nový.

 

Kladiete si otázku aké daňové priznanie vypísať v tomto prípade?

Keďže viem , že obidva byty sa nachádzajú v tom istom meste, asi si kladiete otázku, či by nestačilo podať jedno daňové priznanie. Odpoveď je , že nie. Musíte podať dve daňové priznania a to:
1. DP na zánik daňovej povinnosti – za nehnuteľnosť ktorú ste predali
2. čiastkové DP – za nehnuteľnosť , ktorú ste kúpili

V prípade , že nehnuteľnosti sa nachádzajú u rôznych správcov dane, teda v rôznych mestách či obciach, daňové priznanie podáte na obidvoch miestach .  Na základe jedného Vám prestanú daň vyrubovať (predaná nehnuteľnosť) a vďaka druhému DP, daň začnete platiť (kúpená nehnuteľnosť).