Prízemie môjho rodinného domu využívam na podnikanie. Stavebný úrad mi povolil zmenu v užívaní stavby. Na akom tlačive mám podať daňové priznanie?

 

Ak teda máte rozhodnutie Stavebného úradu na zmenu v užívaní,

DP podávate na žltom tlačive s názvom Priznanie a do neho vložíte bledomodré tlačivo s názvom: III. oddiel daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely.

Táto otázka vznikla pravdepodobne preto, lebo existuje aj príloha s podobným názvom:  III. oddiel daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel. Táto príloha sa používa omnoho častejšie ako tá, ktorú potrebujete vyplniť Vy.