otázky a odpovede - daň z nehnuteľnosti

Môžem podať DP za dcéru, aj keď nie som vlastníkom jej bytu?

 

Dcéra si kúpila byt, ale momentálne je v Anglicku. Môžem podať DP namiesto nej, aj keď nie som vlastníkom ani časti jej bytu?

V praxi môžu nastať aj iné situácie, keď DP podáva osoba, ktorá nie je ani čiastočným vlastníkom nehnuteľnosti. Najčastejšie sú situácie, keď niekto podáva DP za inú osobu, ktorá je v zahraničí, a je jedno či ide o rodinných príslušníkov alebo priateľov či susedov. Stretol som sa aj so situáciou, keď majiteľom nehnuteľnosti bolo dieťa, teda neplnoletá osoba, ktorá DP podať nemôže. V tomto prípade ho podal jeho zákonný zástupca (napr. rodič, starý rodič alebo iná osoba určená súdom).

DP teda môže podať aj niekto iný ako vlastník, ale len za predpokladu, že má splnomocnenie na tento úkon od vlastníka nehnuteľnosti (to samozrejme neplatí, ak je vlastníkom neplnoleté dieťa).  V DP na čelnej strane uvediete (v tomto prípade) dcéru ako daňovníka a seba ako oprávnenú osobu na podanie DP za fyzickú osobu (FO). Samozrejme, nezabudnite priložiť splnomocnenie.