Môžem podať DP skôr ako v januári ?

 

V máji r.2023 som kúpil byt a viem , že DP musím podať do 31. januára 2024. Ale môžem ho podať aj skôr, ako v januári 2024 ?  

Zákon nezakazuje podanie DP aj v skoršom termíne ako je január. Na jednej strane je výhodné podať DP aj skôr a mať to “za sebou“. Na druhej strane je tu riziko, že sa v priebehu roka zmení zákon a s ním aj platný vzor daňového priznania – udialo sa to už niekoľko krát. Ak by ste podali DP na tlačive, ktoré nie je platné pre dané zdaňovacie obdobie , takého podanie by bolo neplatné, teda ako keby ste DP ani nepodali. Správca dane by  Vás musel vyzvať na podanie nového daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Ďalšou vecou je , že v prípade kúpy Vám daňová povinnosť vzniká 1.1.2024 a preto pred týmto dátumom vlastne nemáte čo priznať, keďže daňovú povinnosť na rok 2023 má ešte predchádzajúci majiteľ. Odporúčam preto podať DP v termíne na to určenom , teda medzi 1.1.2024 a 31.1.2024.