V júni 2019 som dostal do daru garáž a v októbri toho istého roka som ju predal. Budem platiť nejakú daň z nehnuteľnosti?

 

Za rok 2019 bola daň za garáž vyrubená Vášmu darcovi. Predpokladám, že on bol vlastníkom aj k 1. januáru 2019.

Ak áno, tak za rok 2019 zaplatil daň on a to za celý kalendárny rok 2019. Vy daňové priznanie nepodávate, pretože k 1. januáru 2020 už nie ste vlastníkom garáže. To bude musieť urobiť nový majiteľ, ktorému ste ju predali. Ak by však nastala situácia, že nehnuteľnosť by bola na nového vlastníka na katastri prepísaná až v roku 2020 (2 januára a neskôr), vec by sa podstatne zmenila. DP by ste museli podať Vy a rovnako by ste museli platiť aj daň za r. 2020.