Zdedil som lúku a les po starých rodičoch

 

V osvedčení o dedičstve sú asi 3 strany parcelných čísel. Mám za to všetko podať DP?

To, na čo sa pýtate, nie je žiadnou zriedkavosťou. Sám som sa ocitol v podobnej situácii. Môžu vzniknúť dve situácie:

  1. parcely, ktorých ste sa stali vlastníkom, nikto neužíva a nie sú ani v nájme – v takomto prípade DP musíte podať Vy.

    2. parcely sú v dlhodobom nájme (minimálne na obdobie 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri), napr. družstva  – v tomto prípade by mal DP podať nájomca. Vy by ste však mali zdokladovať nájomný vzťah, napr. s družstvom, a odovzdať kópiu nájomnej zmluvy s Vaším menom, v ktorej sú vypísané všetky parcely, ktoré si od vás prenajíma. Tak isto je potrebné preložiť aj kópiu osvedčenia o dedičstve.
    Môže nastať aj situácia, tak ako u mňa, že časť pozemkov má v nájme družstvo, časť  je v urbári a za časť pozemkov, ktoré neboli v nájme, som si musel DP podať ja.

V praxi som sa stretol so situáciou, že firma, ktorá mala v nájme pozemky urbárskeho spoločenstva si DP (daňové priznanie) nepodala. Preto Vám odporúčam informovať sa priamo na mestskom či obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaše pozemky nachádzajú.