Som vlastníkom rodinného domu a teraz som kúpil byt. Mám podať DP aj za dom, aj za byt?

 

Daňové priznanie (DP) k dani z nehnuteľnosti podávate len za tú nehnuteľnosť, ktorej sa týka zmena.

Teda, za nehnuteľnosti, za ktoré už daň platíte, a nedošlo u nich k zmene, DP nepodávate. Vo Vašom prípade podáte DP len za byt, bez rodinného domu. V praxi môže však nastať aj situácia, keď k rodinnému domu pristavíte napr. garáž. V tomto prípade bude potrebné okrem garáže, podať DP aj za pozemok, za ktorý už platíte, pretože sa zmení jeho výmera. Dosť často sa ma ľudia pýtajú, či treba DP podať aj v nasledujúcich rokoch (každý rok, ako pri dani z príjmov). Odpoveď je, že ak nedôjde k zmene vo Vašich nehnuteľnostiach, DP podáte len raz. Teda nemusíte ho podávať každý rok. Mesto či obec Vám budú na základe toho Vášho (jedného) DP každoročne posielať rozhodnutie na zaplatenie dane.