Spolu s ostatnými vlastníkmi bytov som odkupoval pozemky pod panelákom, ktoré vlastnilo mesto. Mám podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

 

V tomto prípade nie je rozhodujúce, od koho pozemky kupujete.

Dôležité je vedieť, či sa pozemky nachádzajú len pod bytovým domom, alebo aj mimo neho.  Ak je pozemok, ktorý ste kúpili, len pod panelákom, tak daňové priznanie (DP) nepodávate.
Avšak, ak ste odkúpili aj časť pozemku mimo bytového domu (niekedy to býva napr. 1 meter po obvode domu či dvor), DP musíte podať.
V praxi sa po prepočítaní Vášho spoluvlastníckeho podielu nejedná o veľkú výmeru a daň býva zväčša len v centoch.

Stretávam sa s tým, že ľudia nevedia, či je pozemok len pod stavbou alebo nie. Najjednoduchšie sa to dá zistiť z listu vlastníctva, kde máte buď dva listy vlastníctva: na jednom je stavba s vypísanými číslami parciel, na ktorých stojí, a na druhom sú parcely, ktorých ste vlastníkom, alebo tieto údaje o stavbe a parcelách sú na jednom liste vlastníctva. Ak sú parcelné čísla v časti Stavby rovnaké ako v časti Parcely, odkúpili ste pozemky len pod panelákom. Ak je v časti Parcely viac parcelných čísel ako v časti Stavby, tak ste vlastníkom pozemkov, ktoré ležia mimo paneláku.

To, čo si treba zapamätať je, že pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou, za ktorú platíte daň zo stavieb či bytov, nie je predmetom dane – teda ho zvlášť nepriznávate.