Daň z nehnuteľnosti - videonávody

Daň za byt + nebytový priestor – KÚPA

 

zistite ako sa vypisuje daňové priznanie k dani z nehnuteľností za byt, ktorý ste nadobudli kúpou alebo darom.

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne